Śmierć osoby bliskiej

Śmierć osoby bliskiej

Niespodziewana utrata osoby bliskiej bez wątpienia jest bardzo traumatycznym przeżyciem i zasługuje na odpowiednią rekompensatę. Pogrążeni w żałobie członkowie rodziny często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im roszczeń wobec sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela.

Reprezentujemy rodziny ofiar, które na skutek wypadku poniosły śmierć. Reprezentujemy ich przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniu sądowym.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznany ból i cierpienie spowodowane utratą ukochanej osoby.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej.

Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od wielkości szkody, jaką dana osoba poniosła w związku z utratą członka rodziny. Na wysokość odszkodowania wpływ mają stosunki panujące pomiędzy zmarłym a osobą występującą z roszczeniem odszkodowawczym.

Przykładem sytuacji uprawniającej do wypłaty stosownego odszkodowania są:

  • śmierć żywiciela rodziny,
  • śmierć dorastającego dziecka, na pomoc którego rodzice mogli liczyć w niedalekiej przyszłości,
  • konieczność niekorzystnego ograniczenia planów życiowych niemożliwych do zrealizowania bez udziału osoby zmarłej,
  • utrata osoby, która prowadziła gospodarstwo domowe.

Rentę wynikającą z utraty środków utrzymania, jakie zapewniał zmarły

Zwrot kosztów pogrzebu, uroczystości żałobnej i postawienia nagrobka.

Pod pojęciem kosztów pogrzebu należy rozumieć w szczególności koszt:

  • miejsca na cmentarzu,
  • trumny oraz wieńca,
  • nagrobka,
  • przewiezienia zwłok do miejsca ich pochówku,
  • poczęstunku po ceremonii pogrzebowej,
  • odzieży żałobnej dla najbliższej rodziny na okres żałoby.

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box