Błędy medyczne

Błędy medyczne, zakażenia szpitalne

JEŻELI DOZNAŁEŚ ROZSTROJU ZDROWIA NA SKUTEK ZANIEDBAŃ ZE STRONY LEKARZA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I PRZEKAŻ SPRAWĘ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA NASZYM SPECJALISTOM.

Z naszą pomocą uzyskasz:

  • zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną doznanym rozstrojem zdrowia;
  • zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem następstw błędu medycznego;
  • zwrot kosztów dojazdów związanych z leczeniem;
  • utracony dochód, jeżeli wskutek rozstroju zdrowia utraciłeś zdolność do pracy zarobkowej;
  • rentę wyrównawczą, jeżeli na skutek błędu medycznego stałeś się inwalidą, nie możesz pracować i musisz ponosić stałe koszty związane z leczeniem.

Sprawy dotyczące błędów medycznych to jedne z najtrudniejszych spraw odszkodowawczych, dlatego powierz swój przypadek ekspertom.

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box